การยศาสตร์ (Ergonomics) คือการจัดท่าทางการทำงานที่เหมาะสมกับงาน

การนั่งเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดการปวดล้าบริเวณช่วงหลังและกระดูกสันหลัง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาไม่สบายตัวอย่างรุนแรง การเลือกอุปกรณ์การทำงานหรือเก้าอี้ โต๊ะทำงานให้เหมาะกับสรีระของเราเองสามารถช่วยให้เราหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพเหล่านี้ได้ด้วยการปรับปรุงท่าทางตามหลักการยศาสตร์ ความสำคัญของการยศาสตร์ (Ergonomics)           การยศาสตร์ (ergonomics) เป็นคำที่มาจากภาษากรีก คือ “ergon” ที่หมายถึงงาน(work) และอีกคำหนึ่ง “nomos” ที่แปลว่า กฎตามธรรมชาติ(Natural Laws) เมื่อนำมารวมกันจำกลายเป็นคำว่า “ergonomics” หรือ “laws of work” ที่อาจแปลได้ว่ากฎของงาน ซึ่งเป็นศาสตร์ หรือวิชาการที่เป็นการปรับเปลี่ยนสภาพงานให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน หรือเป็นการปรับปรุงสภาพการทำงานอย่างเป็นระบบ สาเหตุที่นำไปสู่อาการบาทเจ็บจากการทำงาน  สภาพการทำงานไม่เหมาะสม เช่น แสงสว่าง, เสียงดัง, อุณหภูมิ, ความสั่นสะเทือน, ความเร็วของเครื่องจักร, งานซ้ำซากจำเจ… Read more