ห้องประชุมออนไลน์สมัยใหม่ทำให้การประชุมของเรานั้นเกิดประสิทธิภาพ

ถ้าพูดถึงความสำคัญของระบบเสียงที่ควรมีในห้องประชุมสมัยใหม่ ก็คือเรื่องของการถ่ายทอดเสียงให้มีความชัดเจน การสื่อสารที่เข้าใจและเป็นธรรมชาติ งานของระบบเสียงก็คือการจับเสียงของผู้พูดเพื่อถ่ายทอดออกไปสู่ผู้ฟังที่นั่งอยู่ภายในห้อง และสร้างเสียงของคนพูดที่มาจากที่อื่นสู่ผู้ฟังในห้องเช่นเดียวกัน หลาย ๆ คน อาจจะเคยได้ยินคำพูดที่พูดว่า “การประชุมที่ไม่มีระบบภาพและวีดีโอนั้นยังสามารถทำการประชุมต่อไปได้แต่การประชุมที่ไม่มีเสียงจะถูกยกเลิกทันที”   ผมคิดว่าคนที่เข้ามาอ่านมากกว่า 80% จะต้องเคยได้ยินประโยคนี้แน่นอนครับ คือผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงระบบในห้องประชุม เสียงมีผลในการตัดสินใจมากที่สุดสำหรับการปรับปรุงคุณภาพของห้องประชุม ถ้าเสียงดีก็คงไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ถ้าเสียงไม่ดีก็คงมีปัญหาเข้ามาเต็มไปหมดแน่นอนครับ แล้วผลเสียของมันก็คือ จะทำให้ทั้งผู้พูดและผู้ฟังเหนื่อยแน่นอน และยังไปลดความน่าสนใจอีก ทำให้เกิดความไม่เข้าใจในเนื้อหา ซึ่งที่พูดมาจะทำให้บริษัทลดประสิทธิภาพของการทำงานและกระทบต่อรายได้แน่นอน เพราะฉะนั้นเราจะมาพูดถึงสิ่งที่ควรมีในห้องประชุมกันในวันนี้ครับ 1. ทำความเข้าใจพื้นฐานก่อน ในขณะที่ไมโครโฟนทำหน้าที่ในการแปลงเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้านั้น ลำโพงก็มีหน้าที่ในการแปลงสัญญาณไฟฟ้านั้นกลับไปเป็นเสียงให้เราได้ยินกัน ในห้องประชุมที่ใช้สำหรับการสัมมนา ฝึกอบรม หรือการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นท์นั้นการใช้ลำโพงติดเพดาน จึงถูกพิจารณาเป็นตัวเลือกแรก ๆ เพราะมีความสะดวกในแง่ของขนาด ระดับความดังของเสียง และกระจายเสียงได้ครอบคลุมพื้นที่… Read more